Andlig attack

Från anonym den 2021-08-04 09:34:29


Hej! Har haft problem med detta sen 1993 arbetstränar på en secondhand trivs mycke bra där. Men har bara augusti ut. Undrar vad jag skall göra sen. Behövet komma upp på en högre nivå och fördjupa min relaton till Gud mer. Och komma ur negativa mönster som fienden vill att jag skall ramla in i. Gvd

Gå tillbaka?