Från Anonym den 2021-05-05 13:12:16


Ber om ett mirakel från Gud. Enligt läkarna finns det inget mer de kan göra för min cancer. Men för Gud är inget omöjligt. Tror innerligt att Gud vill hjälpa mig, men känner att jag behöver människor som ber för mitt helande.

Gå tillbaka?