Min älskade son

Från Margaretha den 2011-04-08 09:14:39


Gode gud. Ber för min son. Han behöver tilltro till världen och få känna hopp och tro på världen. Ett arbete så hans självförtoende kommer tillbaka. Få känna din och människors kärlek.

Gå tillbaka?