Från Anonym den 2021-02-03 10:12:52


Bed om att Gud är med och helar mig från cancern med den här cellgiftsbehandlingen. Vill få leva och finnas till för min familj som behöver mig.

Gå tillbaka?