Anonym

Från anonym den 2021-01-24 20:10:47


Är mycket sjuk i framskriden spridd cancer. Bed om ett ingripande från Gud att han helar mig från cancern nu.

Gå tillbaka?