Från Anonym den 2021-01-18 20:54:43


Bed om att Gud gör mig frisk från cancern. Låt det ske ett mirakel från den störste läkaren.

Gå tillbaka?