man

Från Conny den 2021-01-16 20:21:15


Snälla bed för mig har troligen fått covid-19 och är så rädd, är en kristen man 67 år med underliggande sjukdom.

Gå tillbaka?