Snälla Bed till Gud Min son Emanuel

Från Tord den 2021-01-07 18:12:45


Min son Emanuel är i en förfärlig vårdnadstvist om sina två små barn. Tuva 5 år och Saga 2 år (mina barnbarn) Hans Ex-fru Lovisa och hennes föräldrar anlitade en advokat som lurade Emanuel att skriva på ett papper, så att mamman fick enskild vårdnaden om barnen. Advokaten sa att det Emanuel skrev på handlade om att deras små barn skulle bo med mamman. Emanuel har överklagat det skrivna pappret och tingsrättens beslut. Med hjälp av en egen advokat han varit tvungen att anlita. Han vill ha gemensam vårdnad om sina barn. Sen har en vårdnadsutredning gjorts. En utredningen som gjordes av två personer inom socialtjänsten. När mamman Lovisa utreddes tog utredarna 100% parti för henne. Och skrev ner allt hon sa om Emanuel. Helt sanslösa lögner, osanningar och beskyllningar. Utredningen är full av grova påhittade lögner om Emanuel. När han försökte dementera och förklara för vårdnadsutredarna om alla lögner Lovisa sagt om honom, och hur det var i verkligheten, men dom trodde inte på honom. Mamman Lovisa slåss för att på alla sätt få behålla sin enskild vårdnad om barnen. Och hennes föräldrar manar på och menar det samma. Nu 12 januari 2021 kl. 9.00 ska det bli rättegång i Tingsrätten. Snälla be till Herren Jesus Kristus att Emanuel ska få sin rätt att få träffa sina barn. Att Tingsrätten fäller en rätt dom, om gemensam vårdnad. Och det bästa för barnen: Tuva 5 år och Saga 2 år. Tacksam om förbön. Med Vänliga Hälsningar. Tord

Gå tillbaka?