Böneämne

Från Christina den 2021-01-04 19:22:36


Be angående ett byte, att jag inte blir skyldig kommunen timmar Det var chefen som kom med förslaget. Gud vet varför/ anledningen till bytet av arbetsturen. Be gärna om ett nytt arbetsställe för mig, från den 12 januari. Helst där jag jobbar nu.

Gå tillbaka?