Från Maria den 2021-01-01 15:23:00


Önskar förbön för min son Han dricker och är med fel kompisar. Jag orkar inte mer, be om. örändring nu. I Jesu.namn. Jag saknar mitt.barn.

Gå tillbaka?