Från Anonym den 2020-12-16 23:33:55


Bed att Jesus tar bort min cancer. Vill tro på ett under. En röst som kom till mig, när jag fått min diagnos var ”känn ingen oro” Tror att det är Jesus som bär mig genom sjukdomen just nu. Tror på helande.

Gå tillbaka?