Ett under

Från Guds barn den 2020-12-16 04:57:04


Min oro knäcker mig. Har skulder på nästan halv miljon med enorma räntor. Sedan väntar mig också en enorm hyreshöjning och nu har mina syskon med familjer covid-19. Jag kommer till Jesus med allt.

Gå tillbaka?