Från Anonym den 2020-11-29 23:56:51


Bed för en pappa att hans son vill träffa honom och att vårdnadstvisten löser sig så båda föräldrarna får delad vårdnad. Bed att allt hat försvinner.

Gå tillbaka?