Från Britt den 2020-09-30 14:04:52


Tacksam för hjälp i bön en vän, G. En cysta i munnen visade sig vara malign. Vi hoppas på ett tillfrisknande, att hon inte ska behöva få cytostatikabehandling då hon är fysiskt skör sedan tidigare, att hon ska känna att Gud bär och stödjer henne genom detta, att sjukdomen ska föra henne närmare Gud och ge ännu större insikt om hur hon kan tjäna Herren. Bed också för hennes man som inte är troende. Låt Guds goda vilja ske i allt detta.

Gå tillbaka?