Bön

Från Gustaf den 2020-08-19 07:45:45


Jag ber om helande för mitt oroliga hjärta. Opererad för hjärtflimmer men inte symtomfri. Gud vet om min situation.

Gå tillbaka?