Böneämne

Från Oscar den 2020-07-03 08:00:42


Herre befria mig ifrån tinnitus! Förbarma dig över mig.

Gå tillbaka?