. Min frus smärtande axel

Från Make den 2020-05-23 23:02:22


Jag vill lägga fram min fru till förbön att hon får helande i sin onda axel. I Jesu nam ber vi om helande.

Gå tillbaka?