Helande

Från anonym den 2020-04-16 22:18:07


Hjälp Per som är hemma och är sjuk. Hela honom och gör så Att inga andra blir sjuka på jobbet. Beskydd min familj. I JESU namn AMEN

Gå tillbaka?