Från anonym den 2020-02-16 13:01:10


Bed för Martin som behöver kraft och mod i en speciell situation. Hjälp honom att våga gå den väg som Herren leder.

Gå tillbaka?