Behöver hjälp.

Från Jörgen den 2020-01-22 22:15:33


Kära gu, jag behöver din hjälp, känner för att ge upp mitt liv. Mina problem känns övermäktiga, låt ett under ske.

Gå tillbaka?