Tommy

Från Nina den 2020-01-22 20:52:54


Gode Gud tag ifrån mig kärl om de ej är besv igen. Men nåd snäll låt mig få körlek tollbaka. Gör så att han bjuder mig amen

Gå tillbaka?