Från anonym den 2011-01-04 18:10:41


Min arbetsplats kommer att omstruktueras och all personal kommer då att flyttas runt till nya avdelningar.Om en vecka; Mån. 10 Jan. kommer vi alla att få veta var vi kommer att få jobba, på de nya avdelningarna. Bed att Gud styr så, att jag blir placerad på den plats och avdelning där jag önskar och där Gud vill.

Gå tillbaka?