Guds lilla barn som fått nåden genom Jesus Kristus

Från Marianne den 2018-09-08 10:20:38


Jag beder för alla! Tack Jesus att du ser till oss alla hjärtan med nöd.Men Jesus har sagt han är med oss till tidens ende.Systrar och bröder i jesu namn detta har kommit till mitt hjärta min broder fick cancerbesked. I lungorna med i bottenpsykiska sjukdomar han erkänner jesus kristus som sin frälsare.jag fick via min syster besked att läkare kanske kan förlänga hans liv 10 procentjaghar gråtit och gråtit han vet inte själv men han är inte ung eller görgammal.Gud hjälpe oss alla för jag vill inte sätta en dom på honom vi pratar om jesus därför i dagens samhälle vi skall inte behöva frukta tack jesus vet min bror och vi beder bevare oss idessa tider.jag fick en version eftersom han är så sjuk att han skall bli frisk vara ett vittnesbörd till andra även för min syster skulle med familj komma till frälsning därefter jag ochmin bror vara vittnesbörd och så länge gud vill vara en väckelse och få lägga händer i jesu smörjelse ute på gatan han är54 jag 58 minande jag vägrar jesus är den samme då som nu Ärad vare gud i höjden låt oss vara starka i anden jesus lever min själ i anden måste skriva detta till eder som bedjer med oss alla här låt oss inte bli saltstod Därför bedjer jag alla som beder låt detta bli ett bönesvar. Till väckelse min bror tänker samma sak inget är med dyrbart än jesu blod tack fader ihimler för förbön amen. A

Gå tillbaka?