hjälp i bön

Från cilla l den 2018-08-09 13:37:23


Käre Jesus, hjälp oss i den katastrofala situation som också vi befinner oss i på vår arbetsplats. Den förstör så mycket och raserar. Öppna upp ögonen på människor m makt i organisationen så åtgärder vidtas. Det är bråttom nu. Tacksam för förbön//Cilla

Gå tillbaka?