lärare

Från cilla l den 2018-07-21 12:12:39


Käre Gud och bedjande vänner. Vi har under en längre tid haft otroliga problem på vår arbetsplats, så många har redan slutat. Vi behöver all hjälp vi kan få i bön, för att situationen ska lösas i höst. Tack

Gå tillbaka?