Barn

Från Terese den 2018-05-17 13:43:26


Jag ber för äkta kärlek och mitt äktenskap, välsigna och skydda våra barn. Amen

Gå tillbaka?