Från anonym den 2018-04-26 20:46:48


Bed till Gud för vår dotter, som är inne på en farlig väg. En väg som kommer att förstöra på alla områden i hennes liv och föra henne bort från Gud, som hon tillhör nu. Bed att Gud gör hennes sinne fritt från allt det som binder henne nu. Bed att vår dotter blir helt fri från det hon är på väg in i och att Gud bevarar henne fri från detta.

Gå tillbaka?