Från Isabella den 2018-03-26 23:28:37


be att jag ska få ett eget hem har stora skulder o inga egna möjligherer bara igenom .ett Gudsmirakel orkar inte bo hos mamma

Gå tillbaka?