Från En som hoppas det ännu finns tid - att det inte är för sent. den 2010-10-26 11:49:48


Bed för en flicka som växt upp i en familj, vars föräldrar inte stöttat henne tillräckligt. Bed för flickans mamma att hon förstår, vad hon gjort och gör mot flickan. Bed Gud göra ett verkligt under i denna mammans liv, så att hon inte i fortsätter förstöra dotterns liv mer. Bed också att Gud får ta hand om flickan och hela henne helt och ge henne åter alla år som gått.

Gå tillbaka?