Från Christina den 2018-01-23 20:41:50


Jag behöver verkligen byta arbetsplats och det ganska fort. Be att Gud hjälper och leder mig till ett nytt arbetsställe.

Gå tillbaka?