Bömneämne

Från anonym den 2017-12-05 14:54:08


Hej! Jag skulle bli jätteglad om ni vill hjälpa mig i bön om att Gud leder mig ett nytt jobb. Ett jobb som är rätt för mig och i linje med hans vilja. Bed med mig att om det finns hinder i vägen, att de i så fall får sin lösning och röjs ur vägen. Vet att Gud hör vår bön och ger oss bönesvar.

Gå tillbaka?