Från Christina den 2017-11-29 20:58:16


Jag behöver fortfarande förbön angående mitt badrum. Be att Gud leder rätt. Be att Gud hjälper mig ekonomiskt med renovering av badrumet.

Gå tillbaka?