Cancer

Från Tilda den 2017-11-23 08:15:59


Jag vill be för min mor. Hon är i plliativ cancervård. Jag vill be att hon skall slippa sin ångest, känna Guds och den helige Andens närvaro, att hon ska få känna lugn. Gud. Jag ber också om styrka och mod för familjen, skänk oss tröst och lugn. Gud jag ber om din hjälp. Amen.

Gå tillbaka?