Från Christina den 2017-05-20 22:40:52


Jag skulle behöva renovera mitt badrum efter en besiktning men har inga pengar till det. Är tveksam till att jag får ett banklån. Funderar dock att kolla om jag får ett banklån, be att Gud hjälper så att jag får banklån till renovering.

Gå tillbaka?