Fri från porr

Från JA den 2017-05-11 02:35:49


Jag ber om att bli helt fri från den porr som präglat mitt liv för länge. Varit fri under längre perioder, men det drar i mig än.

Gå tillbaka?