Från Patrick den 2017-04-13 19:02:15


Gode Gud hjälp mig bli av med min psykos och befria mig från mina negativa tankar och känslor

Gå tillbaka?