Mer oro

Från Monica den 2017-01-24 09:44:22


Gode Gud behöver verkligen din hjälp jag gråter dag och natt och kan inte sova oron tär på mig. Käre Gud du hjälpte mig delvis senast men tyvärr räckte det inte så jag måste be dig en gång till, visa mig att mitt slit har gett resultat inte rasat.

Gå tillbaka?