Befrielse

Från anonym den 2017-01-16 14:34:49


Ber om förbön för en kvinna som har svår missbruks problematik. Hon söker sin identitet i samkönat äktenskap och finner ingen ro i sin själ. Ber om insikt, att hon behöver få själavård och andligbefrielse från det som binder henne. Ber om omvändelse och pånyttfödelse i Jesu namn!

Gå tillbaka?