Från anonym den 2016-12-28 12:48:52


Be för min familj - för vår yngste son som är utsatt på olika sätt av en annan person. Be även för vår andra son som behöver allt stöd i sin sjukdom. Han behöver finna någon gemenskap/verksamhet som ger honom mening i livet.

Gå tillbaka?