Till vem skulle vi gå??

Från Siv den 2016-12-20 11:36:44


Vi behöver Guds ingripande och hjälp. Jag ber för våra äktenskap och våra barn. Jag vill inte ge efter för förtvivlan, jagv vill lyda Gud. Men bara Gud kan hjälpa. Hjälp, hjälp, hjälp.

Gå tillbaka?