Från Anna Maria den 2016-12-04 10:56:12


Gud! Rädda min dotter Josefin. Ge inte upp även om hon säger nej. Väck en nyfikenhet i henne som leder till dig. Helig Ande fyll henne. Ta krafttag för att leda henne rätt. Förlåt henne med din stora nåd, kärlek och barmhärtighet och låt henne till slut få förenas hos Dig i evigheten.

Gå tillbaka?