Från anonym den 2016-12-02 15:30:40


Bed för oss att vår Herre är med oss på tisdag när vi ska skriva nytt kontrakt när vi ska sälja en lägenhet. Bed för oss. Så allt går i lås och att inget krånglar.

Gå tillbaka?