be för boende

Från Sanna den 2016-10-21 20:53:51


Jag har nyligen konvertrrat till kristendom från islam och mött kristus. Nu vill jag flytta till ett svenskt kristet samhälle och börja om på nytt. Be för mig tack.

Gå tillbaka?