Bed för vår familj

Från Torbjörn den 2016-09-11 16:24:34


Jag har svikit min fru bed för oss som familj jag vill ropa till Gud efter hans nåd

Gå tillbaka?