Från Maria den 2016-08-28 18:39:21


Bed för min situation, behöver Guds hjälp att ordna upp min ekonomi; har svår stress av det hela. Är Guds barn men känner mej ensam tack för bönehjälp

Gå tillbaka?