Från Alma den 2016-06-28 10:41:19


Bed för mej idag, att Gud griper in I en akut situation. /en ensam själ som längtar efter Guds barmhärtighet

Gå tillbaka?