Syster

Från Kristina den 2016-06-14 22:58:00


Kan ni hjälpa mej att be för min syster 47 år som har parki ssons? Hon tål inte medicinen. Behöver få bli hel. Tack för förböner!

Gå tillbaka?