Förbön

Från Ronny den 2016-06-02 07:59:20


Gud botta och befria.minna vuxna sönner och deras mor till hälsan och ekonomin och sitt liv .Och till tron på dig Gud.Och ifrån allt svårt som prövat och från de många åren som de var med i en riktig sekt.Som de tog mycket stor skada av alla tre.Och ifrån hur det blev efter den tiden.Då deras församling spårade ur helt tills den lass ner.Med dom tre som de sista medlemarna på slutet tillsamans med pastors familjen.. Bota och befria dem därför och överhuvudtaget till tron och hela deras människa och liv och hälsa och ekonomi och omständigheter.Och hjälp dom.vända om till dig Gud och din välsignelse och frid med dig Gud...Och tron och frälsningen med på nyttfödelsen helt som du vill med en tro som är verksam genom Kärlek och som en skapelse...Ja en ny skapelse i kristus Jesus där allt det gamla är förgånget och se nått nytt har kommit.I och genom dig Gud och helt som du vill och under resten av livet.Och för tid och evighet som du bara vill.Och sunt och välsignat i frid med dig Gud till din välsignelse och ära och för din skull helt som du vill och för tid och evighet.Som det står skrivet Allnåds Gud genom nådens och sanningens Ande.Som du vill och du vill som det står skrivet i Guds Ord helt som du vill genom nådens Ord gode Gud...Tack och tryggt och stabilt och lättanpassat genom dig gode Gud fullständigt som du vill för tid och evighet? Hjälp också mig så och helt välsignat i frid med dig Gud till din välsignelse och ära och för din skull som det står skrivet o Guds Ord i Anden fullständigt som du vill med och till din ära och för din skull blott och till din fulla välsignelse? Som det står skrivet i Guds Ord i Bibeln?Och hjälp var människa och livet i vårt liv med. Och livet i deras liv med.. Helt så som du vill med tack gode Gud i Jesus namn amen Tack för förbön och Guds rika välsignelse och frid med Gud!!! Ronny ps 103 och Matteus 28:18-20.

Gå tillbaka?