Från Gun den 2016-05-30 18:38:49


Bed om Guds helande ingripande i hela min situation.

Gå tillbaka?