Tack för livet

Från Tommy den 2016-05-19 06:38:02


Visa mig vägen till ömsesidig kärlek i min relation till boende, människor och konstnärligt skapande. Låt resten av mitt liv på Jorden bli de bästa åren i mitt liv.

Gå tillbaka?